wordpress
stats

YAP İŞLET DEVRET LİMAN PROJELERİ

ARTI Proje olarak YİD Modeli ile ihale edilen liman projelerinde yatırımcılara ihale aşamasından başlayan geniş hizmetler sunuyoruz. Son yılların önemli YİD projelerinde imzamız var.

yap-islet-devret

haber-ikon-1

YİD GEÇMİŞİMİZ

Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün altyapı inşaatlarını tamamlayıp Yap İşlet Devret yöntemiyle 2006 yılında ihale ettiği Kaş ve Mersin Yat Limanları, müşavirlik hizmetlerini bizim yürüttüğümüz, teknik ve finansal ihale dosyalarını hazırladığımız Yatırımcılar tarafından kazanılmıştı.

DLH’nın Yap İşlet Devret ihaleleriyle ilgili tecrübelerimiz bunlarla da sınırlı değil. Bahsettiğimiz yat limanı ihalelerinden önce de yine YİD olarak ihale edilen Bodrum Yolcu İskelesi ile Güllük Yük Limanı ihalelerinde kazanan grupların müşaviri ARTI Proje idi.

haber-ikon-4

GÖREV ALDIĞIMIZ YİD PROJELERİ

Mersin Yat Limanı, ERS
Kaş Yat Limanı, Makyol
Çeşme Yat Limanı, Içtaş
Bodrum Yolcu İskelesi, ERS
Güllük Limanı, Aryapı
Derince Limanı, Akfen
Ören Yat Limanı, Doğuş
İskenderun Limanı, Akfen

haber-ikon-1

DOĞRU YATIRIM İÇİN DOĞRU FİZİBİLİTE

Fizibilite çalışmalarında Yatırımcı’ya doğru ve güvenilir bilgi vermenin değerini biliyoruz. Teklif dosyası içinde yer alan her bilginin Yatırımcı için önemini ve bunun getirdiği sorumluluğu da yakından hissediyoruz. Bugüne kadar liman projelerinde doğrudan Yatırımcılarla çalışmış olmak ve onların planlamadan inşaata kadar tüm aşamalarında yanlarında bulunmaktan kaynaklanan önemli bir deneyime sahibiz. Bu deneyim bizi Yatırımcı’yı doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek konusunda hassas davranmaya zorluyor.

YİD projelerinde fizibilite ve teklif projesi olarak sunmanız gerekecek tüm çalışmaları sizlere ARTI Proje kalitesiyle hazırlıyoruz:

– Teknik değerlendirme çalışmaları, rüzgar, dalga tahmini ve çalkantı modellemesi
– Optimum iskele yerleşim planlaması ve kapasite tahminleri
– Liman servisleri planlaması ve servis ekipmanları seçimleri
– İnşaat metodolojisi, metraj ve keşifler
– Çevresel Etki Değerlendirmeleri
– Kara tesisleri planlaması ve mimari tasarımı
– Elektrik, su, dreanaj, atıksu gibi altyapı elemanları tasarımı
– Tekne bakım-onarım, kışlama, çekek alanı planlamaları
– Gelir-gider, nakit akış analizleri ve fizibilite tabloları

haber-ikon-1

ÇALIŞMA KAPSAMIMIZ

ARTI Proje olarak, liman planlama ve tasarımı konusunda ülkemizin en önemli limanlarında edindiğimiz proje ve uygulama tecrübelerimizle Yap İşlet Devret ihalelerinde Yatırımcılara oldukça kapsamlı fizibilite hizmetleri veriyoruz.

ARTI Proje olarak, Yap İşlet Devret projelerinde özellikle şu konular üzerinde hassasiyetle duruyoruz:

– Limanda çalkantı problemi var mıdır, var ise boyutu nedir, ne gibi önlemler alınması gerekli olacaktır, getireceği mali yükler nedir?
– Limananın, bulunduğu yerin özelliklerine ve hinterlandına bağlı olarak gerçekçi işletme felsefesi ve kimliği nasıl olmalıdır?
– Yatırımcıya, doğru finansal analiz yapma olanağı sağlamak için liman kapasite tahminleri nasıl gerçekçi yapılabilir?
– Limanda ne gibi ekipmanlara ihtiyaç olacaktır, en verimli ekipman seçimi nasıl olmalıdır?
– Yatırımın geri dönüşü Yatırımcının beklentilerini karşılayabilecek midir?

haber-ikon-1

İHALE AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

YİD kapsamına alınan limanların bazılarının inşaatı kısmen tamamlanmış olsa da her birinin önemli sayılabilecek eksikleri bulunuyor. İhale aşamasında Yatırımcıların limanlardaki mevcut sorunların doğru tespit edilmesi ve eldeki fiziksel kısıtlar çerçevesinde bu sorunların ekonomik çözümünü bulmaya odaklanması özellikle önem taşıyor.

Yatırım fizibilitesinin, yapısal problemlerin çözülmesi yanında, liman işletmeciliğine yönelik makine ekipman ihtiyaçlarının tespiti, liman hizmetlerinin doğru programlanması, liman potansiyelinin doğru değerlendirilmesi ve liman gelirlerinin gerçekçi tahmini gibi parametrelere de yakından bağlı olduğunun unutulmaması gerekiyor.