wordpress
stats

GÖCEK

 

Güneyin en güzel koyunda yapay plaj deneyimi

Dünyanın en güzel koylarından birinde bulunan D-Resort Göcek Resort’un plajını, mühendislik yöntemleri kullanarak tamamen yapay olarak oluşturduk. Orijinal halinde, denize dik inen kayalık bir yamaçtan oluşan kıyı alanı, turkuza renkli plaj haline dönüştürüldü.

Çalışmada bölgenin dalga ve akıntı sistemi kapsamlı olarak inceledik ve kıyı bandında dışarıdan besleme yöntemiyle bir plaj oluşturabilme potansiyelini detaylı olarak analiz ettik.

Daha sonra, besleme yöntemi ile oluşturulacak plajın dalgaya karşı korunması için gerekli yapılar dikkatle tasarlandı ve projelendirildi. Projelendirilen kazıklı güneşlenme iskeleleri geçirimsiz hale getirilerek, kum tutucu görevi üstlenmeleri sağlandı. Bütün bunlar yapılırken, plajın kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak görsel rahatsızlık yaratmayan tasarımlar kullanılmasına özel çaba gösterildi. Onaylı imar planı sınır ve kısıtlarına uyabilecek optimum yerleşim planları ve plaj formları geliştirildi. ARTI Proje olarak Yatırımcı gruba uygulama projeleri yanında inşaat hizmetlerini de verdik.

Bugün D-Resort GöcekSwissôtel konukları, Göcek’in eşsiz doğasının tadını yoktan yaratılan bu plajda güneşlenerek ve denize girerek çıkarıyorlar.