wordpress
stats

HİZMETLERİMİZ

hizmetler

Yat limanları ve marinalar, ticari liman ve iskeleler, kıyı ve plajlar, denizaltı boru hatları, deniz terminalleri ve kıyı alanları projelerinde ülkemizin en tecrübeli firmalarından biriyiz.

Planlama ve Proje Hizmetleri

ARTI Proje marina, liman, iskele, plajlar ve boru hatları gibi deniz yapılarının planlanması ve projelendirilmesi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli mühendislik ve müşavirlik firmalarından biridir.

Deniz tesislerinin planlanma aşamasında fizibilite çalışmalarından başlayarak, imar izinleri aşamasına, uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylanmasına, ÇED çalışmalarına, ekipman seçimine, inşaatın tamamlanıp tesisin hizmete alınmasına kadar geçen süreçte pek çok konuda Yatırımcı’lara hizmet veriyoruz.

ARTI Proje, deniz ortamının modellenmesinde DHI Water and Environment tarafından geliştirilen modelleme yazılımlarını kullanmaktadır. DHI ile çeşitli sayıda ortak projede görev almış olmamız nedeniyle mühendis kadromuz bu yazılımlar konusunda oldukça eğitimli ve deneyimlidir.

İŞLETME DANIŞMANLIĞI

Yatırımcılara öncelikle marinalar için olmak üzere Deniz Turizm Tesisleri ile ilgili olarak işletme aşamasında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Tesis yönetim planlarının hazırlanması, pazarlama ve işletme stratejilerinin belirlenmesi konularında görev alıyoruz.

İNŞAAT DANIŞMANLIĞI

ARTI Proje olarak, planlama ve projelendirme aşamasında hizmet verdiğimiz Yatırımcılar’a genelde inşaat döneminde de danışman olarak destek olmaya devam ediyoruz.

Yapım Hizmetleri

Turizm tesislerinde yer alan özel deniz yapılarının yapımında doğrudan Yüklenici olarak da hizmet veriyoruz.

Geniş tecrübeye sahip olduğumuz yapay plaj yapımı, butik marina ve tekne bağlama alanları inşaatı, yüzer ve kazıklı güneşlenme teras ve iskeleleri yapımı, özel su altı tarama işleri gibi konularda inşaat işlerini üstleniyoruz.